PUBLISHER

This post is (also) available in: Français

Artikels selecteren, categoriseren, rangschikken en verspreiden via een publishing tool…

Hoe maak ik een nieuwe map?

U kan een nieuwe map aanmaken via “My Gopress”, door op “nieuwe map” te klikken.

Of via het ZOEK-scherm.  Door bij een artikel op het pijltje naast de knop met map (A) te klikken. Vervolgens klikt u op + nieuwe map, geeft uw map een naam, en druk op “+” om te bevestigen.

 

Indien u al over mappen beschikt, klikt u eerst op “Mijn mappen” en vervolgens klikt u op “+ nieuwe map”, geeft uw map een naam, en druk op “+” om te bevestigen.

Hoe selecteer ik een artikel in een map?

Na een zoekopdracht:

Bij een resultaat klikt u op de functieknop met de map “A”, zodat deze blauw opkleurt.

Via de artikelpagina:

Via deze pagina, kan u de full text van het artikel lezen.  Om uw artikel te selecteren in een map, klikt u op de functietoets (1) met de map, en drukt vervolgens op “+ Voeg toe aan de map” (2).

Via de Kiosk:

U klikt de artikellijst open (1.) en drukt op de titel van het artikel dat u wenst te selecteren zodat er een menu verschijnt. Daarna klikt u op “Voeg toe aan de map” (2.) om de selectie te voltooien.

Kan ik een artikel als knipsel toevoegen aan mijn map?

U kan ook clippings toevoegen aan uw map.  Meer informatie hierover, vindt u onder  het  luik CLIPPINGS

Kan ik een artikel op een andere datum als vandaag selecteren?

De datum staat standaard op vandaag ingesteld.  Deze is wel aanpasbaar.  U drukt hiervoor op pijltje naast de map “A”. (1.)

Door op de datum te klikken (2.), opent zich een kalender waarop u de gewenste datum kan selecteren waarop u uw artikel wenst toe te voegen in uw map.

Is een artikel selecteerbaar in verschillende mappen?

Ja, u kan een artikel in meerdere mappen selecteren. U switcht gemakkelijk tussen uw verschillende mappen door op het pijltje naast de functietoets met map A te klikken. (1.)  Vervolgens drukt u op mijn mappen (2.), kiest de gewenste map en drukt op “Voeg toe aan de map”.

Hoe zie ik dat een artikel geselecteerd werd in een map?

De functietoets met map A kleurt dan blauw op.

Kan ik zien in welke map een artikel geselecteerd werd?

Door met de muis over de blauw gekleurde functietoets te hooveren, verschijnt er een pop-up met meer info (mapnaam + datum).

 Hoe weet ik in welke map ik momenteel aan het werken ben?

U kan dit checken door bij een artikel met de muis over de functietoets met map A te bewegen.  Hetzelfde principe als bovenstaande om te checken in welke map een artikel geselecteerd werd.

Kan ik een toegevoegd artikel snel weer verwijderen?

Dit kan zeker. U klikt op de blauw opgekleurde functietoets, zodat deze niet langer blauw opkleurt, en opnieuw grijs is.

Waar vind ik mijn mappen?

U vindt deze terug onder het luik  “My Gopress”

 

Hoe kan ik artikels verwijderen vanuit mijn map?

Er zijn verschillende opties:

U verwijdert artikel per artikel door op het kruisje naast het artikel in kwestie te drukken.

Of u selecteert de te verwijderen artikels via de selectievakjes (1.) en drukt vervolgens op het vuilbakje, bovenaan de map. (2.)

 

Of u verwijdert alle artikels van een bepaalde dag via de functietoets met 3 horizontale strepen en een kruisje,  dat zich bovenaan de map, naast het vuilbakje bevindt.

Hoe sorteer ik mijn artikels het gemakkelijkst?

U kan de nummering (links) van de artikels aanpassen of gebruik maken van de sleepfunctie. (rechts)

Kan ik met categorieën werken, binnen een map?

Dit kan door op de + naast een geselecteerd artikel te klikken en vervolgens kiest u voor “voeg een onderverdeling toe”.

U geeft de categorie een naam. Deze tussentitel blijft bewaard en zal de dag nadien ook  weergegeven worden in uw map, wanneer u uw selectie maakt.

Hoe sorteer ik  mijn artikels gemakkelijk onder deze categorieën?

U kan best beginnen met alle categorieën een bepaald nummer toe te kennen (100, 200, 300, ..). Achteraf geeft u uw artikels hetzelfde nummer als de categorie, zodat ze zich onder de juiste onderverdeling zetten. U kan uw artikels binnen een bepaalde categorie een volgorde geven met de sleepfunctie of door ze te hernummeren.

De nummering van de categorieën blijft bewaard. U dient deze actie maar 1 keer uit te voeren.

Kan ik bepaalde artikels highlighten of een comment toevoegen?

Bij het artikel klikt u op “+”

Mijn persoverzicht is klaar en ik wil het downloaden.

Dat kan. Via het download-icoon kan u de artikels downloaden in een formaat naar keuze.

Kan ik zoeken in mijn geselecteerde content in een map?

Ja, dat kan. Wanneer u op het vergrootglas klikt, voorzien bovenaan het persoverzicht rechts van de datalijn, kan u trefwoorden ingeven om het artikel te vinden. Ook hier zijn de Booleaanse operatoren van toepassing. Let wel, hiermee doorzoekt u enkel de persmap, dus niet de hele databank.

 

Updated on 29/01/2018

Was this article helpful?

Related Articles