MyDocs

This post is (also) available in: Français

Dankzij onze dienst ‘My Docs’ kan u documenten opladen en bewaren op Gopress. Het geeft u de mogelijkheid deze documenten te delen met leden binnen uw groep of ze eventueel te integreren in uw persoverzicht. De dienst My Docs is best te combineren met de dienst Publisher Gold omdat lezers van My Docs over een lezerslogin dienen te beschikken.

Hoe verkrijg ik deze extra dienst en zijn hier kosten aan verbonden?

Meer info over deze extra functie, kan u bekomen bij sales@belga.be. Eenmaal de dienst werd geactiveerd, zal onderstaande extra functietoets zichtbaar zijn in de werkbalk bovenaan.


Ik wil een bestand opladen in Gopress. Hoe ga ik te werk?

U klikt op “My Docs” in de werkbalk bovenaan en komt op volgend scherm terecht.
Vervolgens drukt u op het icoon “Upload”


Hoe kan ik mijn bestand selecteren om te importeren op Gopress?

Na het doorklikken op “Upload” komt u op onderstaand scherm terecht.

Er zijn 2 manieren om uw bestanden te selecteren:

Dit kan door bestanden te selecteren op uw computer en te verslepen (DRAG: linkermuisknop inhouden) naar het grijze veld en wanneer je boven het veld staat te droppen (DROP: muisknop loslaten). Dit laat u toe verschillende documenten in één handeling te importeren.


De selectie van een bestand kan u ook doen door op “Add document” te klikken. Een scherm opent zich dat u toelaat om een document te selecteren dat is opgeslagen op uw PC, of ander device. Wanneer u het bestand aanklikt, wordt het opgeladen in Gopress door op “open” te drukken of te enteren. Dit kan u herhalen tot alle gewenste bestanden geselecteerd zijn.
Na het selecteren ziet u volgend resultaat.


Sommige documenten wil ik graag alleen zichtbaar houden voor mezelf. Andere wil ik dan weer delen met mijn collega’s die ook een login hebben op Gopress.

Deze optie is voorzien in het opload scherm. U heeft de mogelijkheid om ‘Private’ of ‘Public’ te selecteren bij de optie ‘Destination’:


Alle bestanden die zich in het Upload scherm bevinden worden dan – naar keuze – privé gehouden (enkel zichtbaar voor uzelf) of gedeeld (zichtbaar voor uw collega’s die ook een login hebben op Gopress).

Ik wil nagaan welke bestanden ik gedeeld heb en welke niet. Kan dit?

Dit kan u inderdaad gemakkelijk zien in My Docs. Voor de private bestanden staat één hoofdje, terwijl de gedeelde bestanden voorafgegaan worden door twee hoofdjes.
De bestanden die uw collega’s met u gedeeld hebben, kan u consulteren door bovenaan op ‘My Colleague’s Docs’ te klikken: het icoon kleurt donkergrijs op en een lijst met bestanden wordt zichtbaar:

Hoe lang blijven opgeladen documenten in My Docs beschikbaar op Gopress?

De geïmporteerde bestanden op Gopress zijn voor u altijd en overal beschikbaar. Wanneer u, na het aanmelden, ‘My Docs’ selecteert in de werkbalk, verschijnt de lijst met opgeladen documenten. Dankzij de pijltjes in de vakken Title, Publication, Author, Creationdate, Publishdate kan u het zoeken vergemakkelijken. De pijltjes in het eerste vak hebben betrekking op de private of gedeelde bestanden.

Kan ik een opgeladen document nog downloaden?

Ja, naast elk bestand ziet u het bekende ‘download’-icoon. (zie rode pijl)


Ik zou het bestand dat ik geïmporteerd heb op Gopress graag verwerken in mijn persoverzicht. Kan dit?

Dit kan. Hiervoor dient u volgende stappen te ondernemen
1. Importeer een of meerdere bestanden. (cf. Supra)
2. Vul de metadata aan. Klik hiervoor op het potlood naast het gewenste bestand.


Er zijn drie velden die u verplicht moet invullen, meer bepaald titel, publicatiedatum en publicatie. Er staat een (*) bij om dat duidelijk te maken. Vul gerust ook andere metadata aan via de knop ‘Meer’. Hoe meer metadata u aanvult, hoe groter de kans dat onze zoekmotor later uw documenten zal kunnen terugvinden.
Zodra u op de knop ‘bewaren’ klikt, indexeert Gopress alle metadata zodat uw documenten door de zoekmotor teruggevonden kunnen worden.

Zodra alles in orde is, zal het bestand in de lijst zwart opkleuren in plaats van rood en zal naast de titel van het document ook een nieuw icoon komen te staan, m.n. het mapje.
3. Zet het bestand in het gewenste persoverzicht door op het mapje te klikken.


Als het mapje blauw kleurt, zit het in uw persoverzicht. Meer informatie over het aanmaken van nieuwe mappen, het veranderen van datum, etc. vindt u onder het luik “PUBLISHER”
Belangrijke opmerking: Wanneer iemand het persoverzicht raadpleegt op Gopress of via een download, bevat het persoverzicht niet het document zelf, maar een link naar het artikel. De lezers van uw persoverzicht moeten over een Gopress-login beschikken om het volledige Mydoc te kunnen raadplegen.

Kan ik opgeladen documenten snel opzoeken?

Ja, via ‘Search’ kan u alle documenten opzoeken. Aan de bronnenlijst van het zoekscherm werden twee extra bronnen toegevoegd:


Deze kan u aan- en afvinken, net zoals de andere bronnen.


Vul enkele zoekwoorden in en de zoekmotor zal niet alleen de kranten en magazines doorzoeken, ook de metadata van uw geïmporteerde documenten worden doorzocht. Vanuit de resultatenlijst kan u de gevonden documenten aan een map toevoegen (via het map-icoontje) of toevoegen aan de ‘Read Later’ (via het sterretje):

 

Belangrijke informatie over het opladen van externe content

Artikel 8. Intellectuele Eigendom (zie algemene voorwaarden)
8.7. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de inhoud die hij uploadt op Gopress. De Klant verbindt er zich toe geen inhoud te plaatsen waarop auteursrechten van derden rusten, tenzij de Klant over een officiële licentie of toestemming van de rechthebbende beschikt. Indien blijkt dat auteursrechten geschonden zijn en er een probleem is dat Mediargus in rechte dreigt aangesproken te worden voor het miskennen van auteursrechten door een Klant, heeft Mediargus het recht deze documenten te verwijderen, de gepaste maatregelen te nemen en met onmiddellijke ingang de toegang van de Klant tot Gopress te beëindigen.

Vragen ?

Eén adres: gopress@belga.be

Updated on 29/01/2018

Was this article helpful?

Related Articles