MY DOCUMENTS

This post is (also) available in: Français

NOOT: enkel beschikbaar na aankoop. Interesse in deze feature? Neem contact op via sales@belga.be .

Introductie

Belga.press vertegenwoordigt tal van bronnen, maar jammer genoeg niet alle. Met deze module kan je, mits je de rechten daartoe hebt, eigen documenten opladen ter verwerking in een newsletter, live feed of rapport. 

Op die manier kan je via onze tooling een compleet product afleveren aan je doelpubliek waar je de door Belga.press vertegenwoordige artikels of analyse kan combineren met eigen  materiaal of dat van een derde.

Een document toevoegen

Met de introductie van documenten herorganiseren we de interface ietwat. Via Organise – Documents kom je in deze module terecht. Bij aanvang is de lijst van opgeladen documenten leeg, tenzij er al documenten met jou gedeeld werden.

Een wizard, gelijkaardig als deze voor het aanmaken van een clip, laat je toe om documenten toe te voegen. Klik daarvoor op upload new document’. 

In de eerste stap voeg je je document toe (extensies .png, .pdf, .xlsx, .docx, .jpg zijn toegelaten; maximale bestandsgrootte 10Mb). Na het opladen geef je in de volgende stap dit document een naam en kan je optioneel een omschrijving toevoegen. Voeg daarna één of meerdere labels toe en eindig met te bepalen wie allemaal toegang krijgt tot dit document.

Eens opgeladen komt het document in de overzichtslijst.

Je documenten beheren

Nu kan je al je documenten beheren. 

De zoekbalk, filters en periodeselector laten je toe om snel een document terug te vinden.

Voor elk document zie je of het gedeeld wordt, het type, naam, toegekende labels en de datum van upload. Via het label icoontje kan je elk document verder labelen, een klik op het potloodje laat toe om het document te wijzigen. Hier kan je ook het document desgewenst verwijderen.

Klik op de naam om het document te openen. Je krijgt dan het document te zien met de toegevoegde metadata en, als het technisch kan, een rechtstreekse kijk op de inhoud. In alle andere gevallen krijg je een downloadlink naar het opgeladen bestand.

Documenten verwerken in een newsletter, live feed of report

Doordat elk document voorzien is van minstens 1 label, gedraagt het zich intrinsiek als een artikel. Je kan het zodoende toevoegen aan een newsletter of report, of het zit automatisch op basis van het toegekende label in je live feed (de datum van upload geldt als het publicatiemoment). Op die manier merken  je lezers weinig of geen verschil met andere artikels. De documenten-artikels zijn herkenbaar door het bijlage-icoontje.

Een 2e manier om met documenten te werken is door specifiek in een newsletter of reports documenten toe te voegen. Klik hiervoor bij het aanmaken op ‘+” en kies voor de optie ‘document’. Op die manier staan de documenten los van de andere artikels.

NOOT: Belga kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de documenten die je vanuit je eigen organisatie oplaadt. Bij ingebruikname van deze module vragen we je dan ook een specifiek addendum te ondertekenen.

Updated on 07/02/2023

Was this article helpful?

Related Articles