LABELS

This post is (also) available in: Français

Noot: de beschikbaarheid van deze feature hangt af van je organisatie en je rol daarin. Curatoren hebben deze standaard actief.  Voor sommigen komt daar het beheer van organisatiebrede labels bovenop.

Intro

Met labels introduceren we een nieuw concept. Als gebruiker of samen met je collega’s kan je als het ware aan elk artikel meerdere labels of ‘ticketjes’ hangen. Dit toekennen van ticketjes kan manueel, of automatisch via boards.

Deze labels vormen dé basis voor gerichte distributie en analyse. Zo kan je via Analyse specifiek alles onderzoeken van één of meerdere labels op meerdere parameters. Live feeds, of dynamische nieuwsfeeds, stel je samen op basis van 1 of meerdere labels. Ook laten ze je toe om op een vlotte manier de verschillende categorieën in je newsletter versneld te vullen.

Uiteraard voorzien we de nodige tools om snel en efficiënt je labels hiërarchisch te organiseren, te beheren, te doorzoeken/filteren en op een vlotte manier labels toe te kennen aan één of meerdere artikels tegelijk. En dit via search, boards of eender waar in het platform.

Labels toekennen

Op diverse plaatsen in de portaal kan je labels toekennen. Je kan dit vanuit een individueel artikel, of via een multiselect van bijvoorbeeld zoekresultaten. Klik daartoe op het ‘label articles’ icoon.

In het daaropvolgende popupvenster kan je één of meerdere labels toekennen aan je geselecteerde artikel(s). Zodra je karakters invult in het zoekscherm krijg je een overzicht van je recent gebruikte trefwoorden alsook van de labels die overeenstemmen met de ingetypte karakters.

Om een nieuw label toe te kennen schrijf je dit volledig neer, waarna het syteem je uitnodigt om een keuze te maken ‘create as a new personal label’ of ‘create as a new organization label’. De term zegt het zelf: persoonlijke labels zijn voor persoonlijk gebruik (of om gericht te delen met een of meerdere collega’s), terwijl organisatielabels voor elkeen binnen de organisatie met rechten op labels zichtbaar zijn.

Klik op ‘save changes’ om je toegekende labels te bewaren.

Zodra je binnen een sessie een label hebt toegekend krijg je als gebruiker bij elk artikel doorheen de portaal een nieuw icoon ‘add last used label’ te zien wat je in staat stel om snel nieuwe artikels van datzelfde label te voorzien.

Automatisch toekennen van labels? Dat kan! Voor elk board vind je in de settings een feature ‘autolabeling’ terug. Hier kan je op basis van de query van je board elk binnenkomend artikel automatisch een label toekennen.

Labels beheren

Via Explore-Labels kom je terecht bij alle voor jou relevante labels. Deze zijn georganiseerd in organisatielabels en ‘my labels’, waar je de eigen labels terugvindt, alsook deze die door anderen met jou gedeeld zijn. Klik op een label om in de middenzone alle artikelen terug te vinden die onder dit label vallen.

Klik op ‘add new label’ om een nieuw label aan te maken. Een aantal stappen begeleiden je in dit proces. Ken de naam van het label toe en of het al dan niet een organisatielabel is. Klik daarna op ‘set order’ om het label een plaats te geven tussen je andere labels. Je kan labels tot 1 niveau diep ‘nesten’ zodat ze voor jou beter geordend zijn. Sleep daartoe je label via het icoon met de drie horizontale streepjes naar de gewenste lokatie. Kies daarna of je het label al dan niet wenst te delen met collega’s en druk op ‘create label’ om het creatieproces af te ronden.

Voor elk label kan je via ‘Edit label settings’ het label bewerken. In de ‘General’ sectie kan je via ‘Delete label’ het label in zijn geheel verwijderen. Het verwijderen van een label heeft geen effect op nieuwsbrieven die op basis van dit label aangemaakt zijn. De feature ‘Clear label’ laat toe om dit label van alle artikels te verwijderen, maar behoudt in tegenstelling tot ‘Delete’ het label.

Via ‘Collaboration’ kan je bepalen of dit label met collega’s wil delen. Dit is voornamelijk handig als je binnen je organisatie met meerdere collega’s samen aan dezelfde curatietaken werkt. Zodra je een label deelt met 1 of meerdere collega’s zullen zij dit label ook zien onder de sectie ‘my labels’. Gedeelde labels krijgen ook een specifiek icoontje opdat het voor iedereen helder is dat deze gedeeld zijn.

Stel je vast dat een label uiteindelijk relevant is voor alle collega’s, dan kan je dit hier ook converteren naar een organisatielabel. Let wel: deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.

Druk steeds op ‘Save changes’ om alle wijzigingen te bewaren. Je komt daarna opnieuw terecht in het overzicht.

Je kan ten allen tijde je labels herorganiseren. Gebruik daarvoor de optie ‘manage labels’ links onderaan je scherm. Sleep de labels naar de gewenste plaats en klik op ‘Save changes’ ter bevestiging. Via de ‘sort alphabetically’ sorteer je in 1 beweging alle labels in alfabetische volgorde. Ga je met de muis over een label dan kan je meteen doorklikken naar de settings.

My clippings

Clippings die je aanmaakt vanuit print of rtv artikels komen na enkele seconden terecht onder ‘my labels – my clippings’. Wens je een clip te deleten dan kan dat via ‘Delete clipping’ (druk daarvoor eerst op de 3 puntjes). Typ de term ‘Delete’ om het verwijderen te bevestigen. Bij sommige browsers kan het owv cache settings even duren vooraleer de clip ook effectief verwijderd is.

Wens je op een eenvoudige manier alle artikels binnen een specifiek label te integreren binnen bijvoorbeeld een intranet, een BI tool… dan kan je gebruik maken van onze quick integration link functie. Deze kan je terug vinden onder ‘Edit label settings – Advanced’. Een klik op de knop genereert je dan een JSON feed die eenvoudig integreerbaar is.

Meer info hierover is hier terug te vinden.

Updated on 18/04/2023

Was this article helpful?

Related Articles