LABELS

This post is (also) available in: Français

Met labels introduceren we een nieuw concept. Als gebruiker of samen met je collega’s kan je als het ware aan elk artikel meerdere labels of ‘ticketjes’ hangen. Dit toekennen van ticketjes kan manueel, of automatisch via boards.

Deze labels vormen dé basis voor gerichte distributie en analyse. Zo kan je via Analyse specifiek alles onderzoeken van één of meerdere labels op meerdere parameters. Live feeds, of dynamische nieuwsfeeds, stel je samen op basis van 1 of meerdere labels. Ook late ze je toe om op een vlotte manier de verschillende categorieën in je persoverzicht versneld te vullen.

Uiteraard voorzien we de nodige tools om snel en efficiënt je labels hiërarchisch te organiseren, te beheren, te doorzoeken/filteren en op een vlotte manier labels toe te kennen aan één of meerdere artikels tegelijk. En dit via search, boards of eender waar in het platform.

Updated on 16/09/2021

Was this article helpful?

Related Articles